Rentgen na Retkini                       „Bene dignoscitur, bene curatur” * - Hipokrates
Gabinet RTG „Promyczek”
Rentgenodiagnostyka ogólna (płuca, kręgosłupy, kończyny)
RTG zębów:
CBCT - tomografia zębów 3D,
pantomograficzne, ortogonalne, cefalometryczne oraz punktowe.

ul. Retkińska 127 - w budynku kościoła za księgarnią.
Zapisy na zdjęcia RTG pod numerem: 516 437 798.
biuro@rtg-promyczek.pl


Jedyna kompleksowa pracownia RTG na Retkini - najtańsze zdjęcia w Łodzi - zapraszamy !!!

Nasze Aparaty :


Aparat do wykonywania zdjęć całego ciała.

Do wykonywania zdjęć kostno – tkankowych służy nam aparat Koss-Classic, wyprodukowany w 2012 roku. Jest to nowoczesny aparat przystosowany do pracy w różnego typu przychodniach i poradniach. Jego podstawowym przeznaczeniem jest rentgenodiagnostyka ogólna (zdjęcia kostno-płucne).

Posiada „pływający” stół umożliwiający precyzyjne ułożenie pacjenta do zdjęcia, bez konieczności fizycznego przesuwania pacjenta po stole.
Wyposażony jest również w ściankę używaną do zdjęć klatki piersiowej, żeber, jamy brzusznej, kręgosłupa szyjnego i piersiowego, barków oraz innych wybranych zdjęć.
Jest to nowy aparat, który spełnia wszystkie unijne wymogi, umożliwiając otrzymanie najwyższej jakości obrazów. Połączony z systemem cyfrowym to cywilizacyjny krok na przód. Największa różnica to otrzymanie zdjęcia rtg. o dobrej wartości diagnostycznej przy małej dawce promieniowania jakiemu poddawani są pacjenci. Warunki promieniowania użyte do wykonania danego zdjęcia odnotowywane zostają na skierowaniu, z którym zgłasza się pacjent.
Cała nasza aparatura regularnie poddawana jest testom specjalistycznym (przynajmniej raz w roku) wykonywanym przez akredytowane laboratoria. Wyniki testów przechowywane są w pracowni.
Nowoczesny sprzęt, który jest zainstalowany w Pracowni Rentgenowskiej „Promyczek”, jest zautomatyzowany i całkowicie bezpieczny dla pacjentów, gdyż ogranicza do minimum dawki pochłanianego promieniowania.
Urządzenia to generuje promieniowanie X zawężone tylko do badanego obszaru a generator wysokiej częstotliwości sterowany mikroprocesorami zapewniają krótki czas ekspozycji, liczony w milisekundach.


Aparat do wykonywania zdjęć pantomogaficznych i CBCT.

Do wykonywania zdjęć pantomograficznych, cefalometrycznych oraz CBCT służy nam aparat VistaVox S firmy DÜRR DENTAL. Praca tego urządzenia jest całkowicie kontrolowana przez komputer.
Dlaczego akurat ten aparat? Ponieważ firma DÜRR DENTAL od ośmiu dziesięcioleci projektuje i produkuje innowacyjne rozwiązania i systemy do gabinetów stomatologicznych.
Aparat VistaVox S oferuje bardzo wysoką jakość obrazowania przy minimalnej dawce promieniowania indywidualnie dostosowanej do gabarytów pacjenta. Idealne pole obrazowania, łatwe pozycjonowanie, wysoka jakość zdjęć: urządzenie VistaVox S stanowi przełom w dziedzinie obrazowania rentgenowskiego. Dzięki wyjątkowej technologii pozwala wykonywać dokładnie takie zdjęcia pantomograficzne, jakie niezbędne są do pewnej diagnozy i decyzji dotyczących leczenia, a także do skutecznej komunikacji z pacjentem.
Współpracuje z oprogramowaniem VistaSoft, jest to najnowsza generacja wydajnego oprogramowania do obrazowania zapewnia szereg dodatkowych modułów i odzwierciedla całkowity cyfrowy cykl pracy Gabinetu. Wymiana diagnostyczna, interdyscyplinarna analiza rezultatów, wspólne leczenie z innymi specjalistami: dzięki interfejsowi DICOM w VistaSoft można łatwo odbierać dane pacjentów z systemu DICOM oraz przesyłać zdjęcia do systemów DICOM.
Nasz aparat posiada zróżnicowane programy. Podstawowe to standardowa ekspozycja pantomograficzna oraz program uzębienia wieku rozwojowego (o krótszym czasie ekspozycji).
Progamy te dają możliwość wykonywania precyzyjnych zdjęć:
dla dorosłych
dla dzieci
ortogonalnych
szerokich łuków zębowych
zatok
stawów skroniowo-żuchwowych
Doskonałą jakość zdjęć uzyskuje się także dzięki znakomitemu rozwiązaniu sposobu mocowania głowy pacjenta. Głowę mocuje się w trzech płaszczyznach (szczególnie ważne jest umocowanie czoła), zapewniając doskonałą stabilizację podczas pracy urządzenia.

Aparat do wykonywania zdjęć cefalometrycznych.

Na uzyskanie zdjęć cefalometrycznych pozwala specjalny cefalostat - czyli urządzenie do zdjęć profilowych. Urządzenie to posiada funkcję filtracji tkanki miękkiej, dzięki czemu na zdjęciach uwidocznione są szczegóły obrysu twarzy, szczególnie przydatne przy zabiegach chirurgicznych i plastycznych.

    Oprócz różnych pól obrazowania CBCT oraz 17 dostępnych programów panoramicznych w VistaVox S Ceph do wyboru jest też sześć trybów do wszystkich rodzajów zdjęć cefalometrycznych. Bardzo krótki czas skanowania wynoszący 1,9 sekundy pozwala na uniknięcie artefaktów i zmniejszenie dawki promieniowania. Nowoczesne czujniki CsI o wysokiej czułości pozwalają na uzyskanie znakomitej jakości zdjęć.

Aparat do wykonywania zdjęć zębów.

Do wykonywania zdjęć punktowych zębów używamy aparatu Satelec X-Mind. Jest to aparat do zdjęć wewnątrzustnych z generatorem wysokiej częstotliwości. Technologia wysokiej częstotliwości przetwarzania pozwala na redukcję o ok. 30% dawki promieniowania miękkiego – promieniowania, które pochłaniane jest przez pacjenta, a nic nie wnosi dla jakości zdjęć rtg.
Dzięki zmiennej wartości napięcia (kV) oraz zmiennej wartości prądu anodowego (mA) możliwe jest uzyskanie zdjęć właściwej jakości - o odpowiednim kontraście i poziomach odcieni szarości.
Głowica zawiera podwójną przesłonę i filtr eliminujące szkodliwe promieniowanie miękkie.
Aparat posiada mikroprocesorową sterownicę z automatycznym doborem czasów ekspozycji. Nowoczesna sterownica z międzynarodową numeracją zębów z podanymi wartościami ustawienia głowicy pod odpowiednim kątem dla poszczególnych zębów pozwala na szybkie i precyzyjne wykonanie zdjęcia rtg.
Przezroczysty długi poliwęglanowy tubus na końcu lamy pozwala na utrzymanie odpowiedniej odległości lampy od skóry pacjenta, ustalenie wymiaru, kierunku oraz wyśrodkowanie wiązki promieniowania rentgenowskiego, a także na zastosowanie różnych technik rentgenowskich. Specyficzne ramię nożycowo-przegubowe typu umożliwia precyzyjną dostosowanie się do pacjenta.


System radiografii cyfrowej

Cyfrowe systemy rentgenowskie DR (digital radiography – radiografia cyfrowa bezpośrednia) pozwalają na uzyskanie obrazów najwyższej jakości, co umożliwia trafniejszą diagnozę przy jednoczesnym użyciu minimalnych dawek promieniowania. To z kolei przekłada się na większe bezpieczeństwo pacjentów. Takie rozwiązanie umożliwia bezpieczne obrazowanie bardzo wysokiej jakości. Stare, wywoływane klisze zostają zastąpione współcześnie nowoczesną infrastrukturą przesyłu danych i cyfrowym systemem obróbki zdjęć.
Dostarczanie wysokiej jakości usług obrazowania diagnostycznego waszym pacjentom jest wysoko na liście waszych priorytetów.
Dzięki specjalistycznemu oprogramowaniu można dokonywać obróbki obrazu, lepiej uwidaczniając miejsca badane. Obrazy można przetwarzać wraz z identyfikacją części ciała czy rodzaju badania.
Zdjęcia te, zapisane w systemie DICOM, wysyłane są na serwer, gdzie są archiwizowane,a także na stacje lekarza, który je opisuje.
Monitory używane w systemie DR to nowoczesne monitory LCD zgodne ze standardem wyświetlania obrazów medycznych DICOM. Monitory należą do rodziny monitorów referencyjnych monochromatycznych i przeznaczone do przeglądania zdjęć. Urządzenia przez nas używane wyświetlają obrazy medyczne w zgodzie z certyfikatami, w odpowiednich odcieniach szarości, przez co zwiększają pewność trafnej diagnozy stawianej przez lekarza radiologa.