<
Rentgen na Retkini                       „Bene dignoscitur, bene curatur” * - Hipokrates
Gabinet RTG „Promyczek”
Rentgenodiagnostyka ogólna (płuca, kręgosłupy, kończyny)
RTG zębów:
CBCT - tomografia zębów 3D,
pantomograficzne, ortogonalne, cefalometryczne oraz punktowe.

ul. Retkińska 127 - w budynku kościoła za księgarnią.
Zapisy na zdjęcia RTG pod numerem: 516 437 798.
biuro@rtg-promyczek.pl


UWAGA !!! Wszystkie rodzaje zdjęć zębów wykonujemy bez zapisów - na bieżąco. Zdjęcia radiografii ogólnej (kostno-płucne) wykonujemy po wyznaczeniu dnia i godziny badania. Zapisy pod numerem 516-437-798. UWAGA - bardzo krótkie terminy!

Często zadawane pytania:

Czy promieniowanie rentgenowskie jest bezpieczne?
Promieniowanie rentgenowskie jest promieniowaniem jonizującym. W dawkach stosowanych w diagnostyce medycznej nie powinno powodować działań niepożądanych. Jednak należy zachować ostrożność i nie stosować metod diagnostyki rentgenowskiej bez potrzeby. Promieniowanie rentgenowskie może mieć niekorzystny wpływ na rozwój płodu. Dlatego unika się robienia zdjęć kobiet w ciąży.
Ze względów bezpieczeństwa zaleca się wykonywać badania rentgenowskie u kobiet w wieku rozrodczym w pierwszych dziecięciu dniach cyklu.

Czy Pacjent z rozrusznikiem serca może mieć wykonane badanie radiologiczne?
Nie ma przeciwwskazań do wykonania badania radiologicznego u pacjenta z rozrusznikiem serca, natomiast należy liczyć się z wystąpieniem artefaktów (zniekształceń) na zdjęciu. Dzieje się tak, ponieważ metal, z którego wykonany jest rozrusznik, pochłania promieniowanie rentgenowskie. Nie wolno natomiast u takich pacjentów wykonywać badania techniką rezonansu magnetycznego, gdyż pole magnetyczne może uszkodzić lub zniszczyć rozrusznik, jak również wygenerować na nim ciepło prowadzące do oparzenia pacjenta.

Czy pacjent z pozostawianymi w ciele metalowymi przedmiotami może mieć zdjęcie rtg?
Tak, zdjęcie takie jest konieczne w celu np. zdiagnozowania umiejscowienia szyny, czy też poszukiwania ciała obcego. Podobnie jak w przypadku rozrusznika serca, przedmiot ten będzie widoczny na zdjęciu negatywnie wpływając na jego jakość. Dlatego prosimy pacjentów o zdjęcie wszelkich metalowych lub metalizujących ozdób z ciała. Jednakże, kiedy nie ma takiej możliwości, można wykonać badanie rentgenowskie, bez narażenia pacjenta zdrowia pacjenta, co jest niemożliwe przy badaniu rezonansem magnetycznym.

Dlaczego trzeba mieć skierowanie na zdjęcie rtg?

Podstawą do wykonania badania jest skierowanie.
Jest to ważny dokument w sensie relacji prawnej pacjent - jednostka wykonująca badania. Jest to również źródło informacji niezwykle istotnej dla właściwego i bezpiecznego przeprowadzenia badania, a także postawienia trafnego rozpoznania.
Zgodnie z obowiązującymi przepisami (tzw. Prawo Atomowe), każdy pacjent, nawet ten, który sam płaci za badania, powinien posiadać skierowanie od lekarza (dotyczy to badań rtg, TK i angiografii, także mammografii wykonywanej poza programem skriningowym).
Aby wykonać badanie niezbędne jest poprawnie wypełnione skierowanie, które musi koniecznie zawierać:
pieczątkę i podpis lekarza,
imię i nazwisko pacjenta,
PESEL pacjenta,
adres zamieszkania pacjenta,
rodzaj badania,
dotychczasowy przebieg choroby,
rozpoznanie,
oraz pieczątkę jednostki kierującej, jeśli jest to poradnia lub gabinet, z którymi mamy podpisaną umowę (jest to podstawa do wykonania zdjęcia „bezpłatnie”) – Poradnie współpracujące.

Informacje te umożliwiają dobranie odpowiedniej techniki badania a także lepsze różnicowanie obrazu, a przez to poprawną diagnozę. Stąd każda jednostka realizująca diagnostykę, w tym i nasza, musi wymagać prawidłowo wypełnionych skierowań.


Czy na zdjęcie zęba potrzebne jest skierowanie?
Nie, aby wykonać zdjęcie zęba wewnątrzustne nie jest potrzebne skierowanie. Zdjęcia takie wykonywane są na życzenie pacjenta - Co to jest zdjęcie punktowe - zęba?


Co oznacza skrót DICOM?
DICOM - czyli skrót od: Digital Imaging and Communications in Medicine (Obrazowanie Cyfrowe i Wymiana Obrazów w Medycynie), Jest to norma opracowana dla potrzeb ujednolicenia wymiany i interpretacji danych medycznych, reprezentujących lub związanych z obrazami diagnostycznymi w medycynie.
Podstawową zaletą tego standartu (będącą jednocześnie jednym z głównych celów jego istnienia), jest zapewnienie jasnych kryteriów, niezbędnych do spełnienia przez wszelkiego rodzaju dane obrazowania medycznego. Obecnie standard obrazowania DICOM stał się gwarantem kompatybilności wszelkich funkcjonalności działających w obrębie całej radiologii. Stosowanie normy DICOM umożliwia m.in. funkcjonowanie teleradiologii.