Rentgen na Retkini                       „Bene dignoscitur, bene curatur” * - Hipokrates
Gabinet RTG „Promyczek”
Rentgenodiagnostyka ogólna (płuca, kręgosłupy, kończyny)
RTG zębów:
CBCT - tomografia zębów 3D,
pantomograficzne, ortogonalne, cefalometryczne oraz punktowe.

ul. Retkińska 127 - w budynku kościoła za księgarnią.
Zapisy na zdjęcia RTG pod numerem: 516 437 798.
biuro@rtg-promyczek.pl


Jedyna kompleksowa pracownia RTG na Retkini - najtańsze zdjęcia w Łodzi - zapraszamy !!!

Radiografia cyfrowa.

Jest to kolejny krok naprzód w diagnostyce rtg. Podstawową zaletą jest możliwość różnorakiego przetwarzania obrazu w celu lepszego uwidocznienia obiektu badanego. Obraz będący wynikiem prześwietlenia w rentgenodiagnostyce cyfrowej, może podlegać praktycznie dowolnej obróbce cyfrowej charakterystycznej dla wszystkich obrazów cyfrowych.

Lekarz radiolog opisujący badanie, ogląda zdjęcie na dwóch zintegrowanych specjalistycznych monitorach medycznych. Dzięki temu istnieje możliwość jednoczesnej analizy dwóch obrazów cyfrowych, czy to wykonanych w dwóch różnych płaszczyznach, czy też wykonanych w innym czasie.

Kolejną zaletą jest możliwość długotrwałego archiwizowania obrazu z możliwością wielokrotnego kopiowania, a także przesyłanie tego obrazu przez sieć internetową.

Niebywałą korzyścią jest możliwość wyświetlania obrazu rtg. na dowolnym komputerze. Dzięki temu każdy lekarza ma możliwość dokonywania dowolnej obróbki obrazu cyfrowego zdjęcia (rozjaśnić, przyciemnić, powiększyć wybrany obszar, czy też dokonać specjalistycznych pomiarów przy pomocy załączonego do zdjęcia oprogramowania).

Na system radiologii cyfrowej składają się:
System informatyczny - służący do rejestracji pacjentów i archiwizacji wyników.
System przetwarzania obrazu rtg. na obraz cyfrowy.
Cyfrowy system archiwizacji i przesyłania obrazów.
System łączności wewnętrznej i zewnętrznej.

Radiologia cyfrowa wprowadza nie tylko diagnostykę rtg., ale cały proces badania pacjenta w XXI wiek. Niestety adekwatnie do jakości i dokładności badania, koszt jest jeszcze ogromny. W związku z tym, większość naszych placówek zdrowia nie może sobie pozwolić na tego typu rozwój. Na Zachodzie natomiast jest to absolutny standard.

Do pozostałych zalet można zaliczyć: szybką wymianę informacji i uzyskanie opisu badania, standaryzację procedur i technik badania, możliwość uzyskania wcześniej przeprowadzonych badań, zaprzestanie stosowania technik tradycyjnych, jak wywoływanie i utrwalanie zdjęć w płynnych roztworach chemicznych, zmniejszenie ryzyka niedokładności przeprowadzanych badań oraz lepszą kontrolę i nadzór nad diagnostyką medyczną.


źródła:
W. E. Brant, C. A. Helms, „Podstawy diagnostyki radiologicznej”
B. Pruszyński, „Radiologia. Diagnostyka obrazowa”